RE/MAX GreenWay คือ

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพในประเทศไทย เราให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ “อย่างตรงไปตรงมา” เราช่วยเหลือ ให้ความรู้ และพัฒนานายหน้าฯ มืออาชีพที่มีความตั้งใจดี เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และนายหน้าฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน  

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

“เราจะสร้างนายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพ ที่มีความตรงไปตรงมา เพื่อให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงนายหน้าฯ ที่ไว้วางใจได้จริง”

 

ความเชื่อ

เราเชื่อว่า

  • งานที่มีคุณค่า คืองานที่นำมาพาผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ
  • ความเชี่ยวชาญจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น
  • ความตรงไปตรงมา สร้างให้เกิดความยั่งยืน
  • ทุกคนควรได้ผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
  • เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุก ๆ คน
  • การมีคนรอบตัวที่ดี ส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จ

 

 

02 RE-MAX -02